Citrus Salmon

Salmon, Red Onion, Cucumber, Edamame, Fried Garlic, Yuzu Tobiko, Citrus Kosho

Salmon, Red Onion, Cucumber, Edamame, Fried Garlic, Yuzu Tobiko, Citrus Kosho

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Citrus Salmon”